CHÚNG TÔI BÊN NGOÀI

CHÚNG TÔI BÊN NGOÀI

CHÚNG TÔI BÊN NGOÀI

CHÚNG TÔI BÊN NGOÀI

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Tháng Hai năm 2023

Vào những ngày đầu năm 2023, ý tưởng về We Outside Promotions đã ra đời. Ý tưởng là tạo ra một không gian nơi chúng ta có thể kết hợp văn hóa từ khắp nơi trên thế giới dưới một mái nhà.

Sau đại dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Việt Nam, có một sự nao nức trong không khí rằng có điều gì đó thiếu. Mọi người khát khao một điều gì đó phi thường, một điều gì đó có thể thắp lên tinh thần họ và mang lại niềm vui trở lại trong cuộc sống của họ. Họ khao khát một trải nghiệm có thể cuốn họ đi đến những bãi cát, những quán bar sôi động và các câu lạc bộ sôi động, nơi họ có thể tạo ra những kí ức quý báu cùng người thân yêu của họ.

Tháng Hai năm 2023

Vào những ngày đầu năm 2023, ý tưởng về We Outside Promotions đã ra đời. Ý tưởng là tạo ra một không gian nơi chúng ta có thể kết hợp văn hóa từ khắp nơi trên thế giới dưới một mái nhà.

Sau đại dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Việt Nam, có một sự nao nức trong không khí rằng có điều gì đó thiếu. Mọi người khát khao một điều gì đó phi thường, một điều gì đó có thể thắp lên tinh thần họ và mang lại niềm vui trở lại trong cuộc sống của họ. Họ khao khát một trải nghiệm có thể cuốn họ đi đến những bãi cát, những quán bar sôi động và các câu lạc bộ sôi động, nơi họ có thể tạo ra những kí ức quý báu cùng người thân yêu của họ.

Tháng Hai năm 2023

Vào những ngày đầu năm 2023, ý tưởng về We Outside Promotions đã ra đời. Ý tưởng là tạo ra một không gian nơi chúng ta có thể kết hợp văn hóa từ khắp nơi trên thế giới dưới một mái nhà.

Sau đại dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Việt Nam, có một sự nao nức trong không khí rằng có điều gì đó thiếu. Mọi người khát khao một điều gì đó phi thường, một điều gì đó có thể thắp lên tinh thần họ và mang lại niềm vui trở lại trong cuộc sống của họ. Họ khao khát một trải nghiệm có thể cuốn họ đi đến những bãi cát, những quán bar sôi động và các câu lạc bộ sôi động, nơi họ có thể tạo ra những kí ức quý báu cùng người thân yêu của họ.

Tháng Hai năm 2023

Vào những ngày đầu năm 2023, ý tưởng về We Outside Promotions đã ra đời. Ý tưởng là tạo ra một không gian nơi chúng ta có thể kết hợp văn hóa từ khắp nơi trên thế giới dưới một mái nhà.

Sau đại dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Việt Nam, có một sự nao nức trong không khí rằng có điều gì đó thiếu. Mọi người khát khao một điều gì đó phi thường, một điều gì đó có thể thắp lên tinh thần họ và mang lại niềm vui trở lại trong cuộc sống của họ. Họ khao khát một trải nghiệm có thể cuốn họ đi đến những bãi cát, những quán bar sôi động và các câu lạc bộ sôi động, nơi họ có thể tạo ra những kí ức quý báu cùng người thân yêu của họ.

Chúng tôi đã tổ chức sự kiện đầu tiên tại quán bar của Tom với một bữa tiệc Latin đã chiếm hết phố phường và từ đó, chúng tôi đã tổ chức hơn 15 buổi tụ họp tuyệt vời, hợp tác với các cơ sở danh tiếng như quán bar Paradise Beach và East West Brewing, và nhiều nơi khác.

Công ty We Outside Promotions của chúng tôi đã mở rộng đội ngũ để bao gồm hơn 8 cá nhân tài năng.

Tuyên bố nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một nền tảng để kết nối xã hội nối liền khoảng cách giữa các văn hóa và nền tảng khác nhau. Kết nối mọi người từ mọi tầng lớp dưới một mái nhà chung.

Chúng tôi đã tổ chức sự kiện đầu tiên tại quán bar của Tom với một bữa tiệc Latin đã chiếm hết phố phường và từ đó, chúng tôi đã tổ chức hơn 15 buổi tụ họp tuyệt vời, hợp tác với các cơ sở danh tiếng như quán bar Paradise Beach và East West Brewing, và nhiều nơi khác.

Công ty We Outside Promotions của chúng tôi đã mở rộng đội ngũ để bao gồm hơn 8 cá nhân tài năng.

Tuyên bố nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một nền tảng để kết nối xã hội nối liền khoảng cách giữa các văn hóa và nền tảng khác nhau. Kết nối mọi người từ mọi tầng lớp dưới một mái nhà chung.

Chúng tôi đã tổ chức sự kiện đầu tiên tại quán bar của Tom với một bữa tiệc Latin đã chiếm hết phố phường và từ đó, chúng tôi đã tổ chức hơn 15 buổi tụ họp tuyệt vời, hợp tác với các cơ sở danh tiếng như quán bar Paradise Beach và East West Brewing, và nhiều nơi khác.

Công ty We Outside Promotions của chúng tôi đã mở rộng đội ngũ để bao gồm hơn 8 cá nhân tài năng.

Tuyên bố nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một nền tảng để kết nối xã hội nối liền khoảng cách giữa các văn hóa và nền tảng khác nhau. Kết nối mọi người từ mọi tầng lớp dưới một mái nhà chung.

Chúng tôi đã tổ chức sự kiện đầu tiên tại quán bar của Tom với một bữa tiệc Latin đã chiếm hết phố phường và từ đó, chúng tôi đã tổ chức hơn 15 buổi tụ họp tuyệt vời, hợp tác với các cơ sở danh tiếng như quán bar Paradise Beach và East West Brewing, và nhiều nơi khác.

Công ty We Outside Promotions của chúng tôi đã mở rộng đội ngũ để bao gồm hơn 8 cá nhân tài năng.

Tuyên bố nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành một nền tảng để kết nối xã hội nối liền khoảng cách giữa các văn hóa và nền tảng khác nhau. Kết nối mọi người từ mọi tầng lớp dưới một mái nhà chung.

Tầm nhìn

We Outside cung cấp một gói dịch vụ sự kiện hoàn chỉnh giúp đơn giản hóa quá trình tạo ý tưởng cho địa điểm và đảm bảo tỷ lệ tham dự cao cho sự kiện cụ thể đó. Chúng tôi giúp doanh nghiệp dễ dàng tổ chức sự kiện thành công tại địa điểm của họ, từ đó tăng sự nhận thức về thương hiệu, tầm nhìn và doanh thu.

Chúng tôi cho rằng việc phân chia các sự kiện thành các khu vực khác nhau rất quan trọng. Một khu vực sẽ tập trung vào nhảy múa (âm nhạc ồn ào hơn và gần gũi hơn), và một khu vực khác sẽ tập trung vào tương tác xã hội (âm lượng êm dịu và không gian thư giãn).  

Đây đã là tầm nhìn của chúng tôi từ ngày đầu thành lập. Tạo ra một nơi cho mọi người kết nối theo nhiều phương diện khác nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều sự kiện, câu lạc bộ và quán bar ở đây thường có âm nhạc quá ồn làm cho việc kết nối với người khác rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một không gian cho mọi người nơi họ có thể vừa tiệc tùng và nhảy múa, nhưng cũng có thể thư giãn và trò chuyện. Đó là sự kết hợp tốt nhất giữa không gian Câu lạc bộ và Quán bar. 


Tầm nhìn

We Outside cung cấp một gói dịch vụ sự kiện hoàn chỉnh giúp đơn giản hóa quá trình tạo ý tưởng cho địa điểm và đảm bảo tỷ lệ tham dự cao cho sự kiện cụ thể đó. Chúng tôi giúp doanh nghiệp dễ dàng tổ chức sự kiện thành công tại địa điểm của họ, từ đó tăng sự nhận thức về thương hiệu, tầm nhìn và doanh thu.

Chúng tôi cho rằng việc phân chia các sự kiện thành các khu vực khác nhau rất quan trọng. Một khu vực sẽ tập trung vào nhảy múa (âm nhạc ồn ào hơn và gần gũi hơn), và một khu vực khác sẽ tập trung vào tương tác xã hội (âm lượng êm dịu và không gian thư giãn).  

Đây đã là tầm nhìn của chúng tôi từ ngày đầu thành lập. Tạo ra một nơi cho mọi người kết nối theo nhiều phương diện khác nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều sự kiện, câu lạc bộ và quán bar ở đây thường có âm nhạc quá ồn làm cho việc kết nối với người khác rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một không gian cho mọi người nơi họ có thể vừa tiệc tùng và nhảy múa, nhưng cũng có thể thư giãn và trò chuyện. Đó là sự kết hợp tốt nhất giữa không gian Câu lạc bộ và Quán bar. 


Tầm nhìn

We Outside cung cấp một gói dịch vụ sự kiện hoàn chỉnh giúp đơn giản hóa quá trình tạo ý tưởng cho địa điểm và đảm bảo tỷ lệ tham dự cao cho sự kiện cụ thể đó. Chúng tôi giúp doanh nghiệp dễ dàng tổ chức sự kiện thành công tại địa điểm của họ, từ đó tăng sự nhận thức về thương hiệu, tầm nhìn và doanh thu.

Chúng tôi cho rằng việc phân chia các sự kiện thành các khu vực khác nhau rất quan trọng. Một khu vực sẽ tập trung vào nhảy múa (âm nhạc ồn ào hơn và gần gũi hơn), và một khu vực khác sẽ tập trung vào tương tác xã hội (âm lượng êm dịu và không gian thư giãn).  

Đây đã là tầm nhìn của chúng tôi từ ngày đầu thành lập. Tạo ra một nơi cho mọi người kết nối theo nhiều phương diện khác nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều sự kiện, câu lạc bộ và quán bar ở đây thường có âm nhạc quá ồn làm cho việc kết nối với người khác rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một không gian cho mọi người nơi họ có thể vừa tiệc tùng và nhảy múa, nhưng cũng có thể thư giãn và trò chuyện. Đó là sự kết hợp tốt nhất giữa không gian Câu lạc bộ và Quán bar. 


Tầm nhìn

We Outside cung cấp một gói dịch vụ sự kiện hoàn chỉnh giúp đơn giản hóa quá trình tạo ý tưởng cho địa điểm và đảm bảo tỷ lệ tham dự cao cho sự kiện cụ thể đó. Chúng tôi giúp doanh nghiệp dễ dàng tổ chức sự kiện thành công tại địa điểm của họ, từ đó tăng sự nhận thức về thương hiệu, tầm nhìn và doanh thu.

Chúng tôi cho rằng việc phân chia các sự kiện thành các khu vực khác nhau rất quan trọng. Một khu vực sẽ tập trung vào nhảy múa (âm nhạc ồn ào hơn và gần gũi hơn), và một khu vực khác sẽ tập trung vào tương tác xã hội (âm lượng êm dịu và không gian thư giãn).  

Đây đã là tầm nhìn của chúng tôi từ ngày đầu thành lập. Tạo ra một nơi cho mọi người kết nối theo nhiều phương diện khác nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều sự kiện, câu lạc bộ và quán bar ở đây thường có âm nhạc quá ồn làm cho việc kết nối với người khác rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một không gian cho mọi người nơi họ có thể vừa tiệc tùng và nhảy múa, nhưng cũng có thể thư giãn và trò chuyện. Đó là sự kết hợp tốt nhất giữa không gian Câu lạc bộ và Quán bar. 


Đội ngũ chịu trách nhiệm cho các thành tựu của chúng ta

Đội ngũ chịu trách nhiệm cho các thành tựu của chúng ta

Đội ngũ chịu trách nhiệm cho các thành tựu của chúng ta

Đội ngũ chịu trách nhiệm cho các thành tựu của chúng ta